Rommelmarkt

 

 

 

Zaterdag 9 oktober is er een rommelmarkt/actiedag. Dit jaar wordt de kerk opengesteld en is er vanuit de Evangelisatiecommissie een interessante Bijbelse kunstgeschiedenis-expositie georganiseerd. Deze is de gehele dag te bewonderen. Een expositie met werken van dominee Maliepaard, dominee de Ruijter, Gerrit Timermans en wijlen Kees Vos. Tevens wordt er ook tussendoor op het orgel gespeeld en levert de muziekgroep uit onze gemeente een bijdrage. De expositie duurt tot in de middag, zodat een ieder de gelegenheid heeft om rustig de expositie te bewonderen. Net na de rommelmarkt zal er een sing-in zijn. We hopen op een grote opkomst. Meer info volgt hierover volgt nog. Houdt deze datum alvast vrij in uw agenda!

 

Vrijwilligers rommelmarkt Voor de rommelmarkt/actiedag zoeken we nog mensen die graag iets willen bakken. Ook zoeken we vrijwilligers die willen helpen met de kramen opzetten en /of op de rommelmarkt willen staan.U kunt zich hiervoor opgeven bij Ada Bax, 06-50124364. Het actie-committee