Sing-in

 

Zingt nu blij te moe, ‘t machtig Opperwezen, ene lofzang toe!!’ Wij gaan weer zingen op 4 november na de avonddienst. Allen hartelijk welkom in Rehoboth!! Miranda, Annet en Stephan