Uitgifte collectemunten

Tussen 19.00 en 20.00u kunt u collectemunten ophalen in de consistorie naast de kerk.

==========================================================

Onze gemeente geeft collectemunten uit, waarvan de aanschaf als gift aangemerkt mag worden voor de aangifte inkomstenbelasting. De collectemunten zijn er in vier kleuren:

geel ter waarde van € 0,80
groen ter waarde van € 1,10
oranje ter waarde van € 1,75
blauw ter waarde van € 2,20.

De verkoop van collectemunten vindt plaats in de consistorie naast de kerk. Betaling kan plaatsvinden door middel van een af te geven automatische incasso of contant.

Voor 2019 gelden de volgende data van uitgifte op de maandagen van 19.00 uur tot 20.00 uur: 7 januari, 4 februari, 4 maart, 1 april, 6 mei, 3 juni, 1 juli, geen verkoop in augustus, 2 september, 7 oktober, 4 november en 2 december.