Uitgifte collectemunten

 

Maandag 5 maart is weer uitgifte van collectemunten in de consistoriekamer van 19.00-20.00 uur.