Verkoop collectemunten

 

 

Maandag 1 februari kunt u weer collectemunten kopen tussen 19.00 en 20.00 uur in de consistorie van de kerk. Zoals gewend kunt u –indien gewenst- weer gebruik maken van de eenmalige incassoformulieren.