Verkoop collectemunten

 

 

Maandag 12 juni is er gelegenheid om collectemunten te kopen in de consistorie van 19.00-20.00uur.