Verkoop collectemunten

 

 

Op maandag 4 september kunt u tussen 19 en 20 uur in de consistoriekamer weer collectemunten kopen.