Vrijwilligersavond

Iedereen die als vrijwilliger bijdraagt aan het vele werk in onze kerkelijke gemeente, willen van harte uitnodigen voor de vrijwilligersavond die gehouden zal worden op vrijdagavond 15 april in Rehoboth. De aanvang van deze avond zal zijn om 19.30 uur en zal rond 22.45 uur afgelopen zijn. U kunt zich opgeven voor deze avond bij ouderling-kerkrentmeester Swart e-mail nico.swart@insead.edu of tel: 0416-316370. Een hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters.