Vrijwilligersavond

 

 

Iedereen die als vrijwilliger bijdraagt aan het vele werk dat in onze kerkelijke gemeente wordt gedaan, willen wij van harte uitnodigen voor de vrijwilligersavond die gehouden zal worden op vrijdagavond 10 april in Rehoboth. De aanvang van deze avond zal zijn om 19.30 uur en zal rond 22.45 uur afgelopen zijn. U kunt zich opgeven voor deze avond bij ouderling-kerkrentmeester Swart, email nico.swart01@hetnet.nl of tel: 0416-316370. Een hartelijke groet namens het College van Kerkrentmeesters