Week van gebed (20 t/m 25 januari)

 

Ook in Wijk en Aalburg zal er tijdens de Week van Gebed 2020 gelegenheid zijn om te komen bidden. Van maandag 20 jan. t/m woensdag 22 januari ben(t) u en jij van harte welkom in de Herv. kerk van Aalburg, Oude Kerkstraat 19a. Van donderdag 23 jan. t/m zaterdag 25 januari ben(t) u en jij van harte welkom in de Herv. kerk van Wijk, Grote Kerkstraat 26. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30uur en duren ongeveer een uur. Het thema van de WvG 2020 is; Buitengewoon. Dit thema is aangedragen door christenen uit Malta en is gebaseerd op Handelingen 28 vs. 2. Deze centrale bijbeltekst komt uit het laatste deel van het boek Handelingen;  27 vs. 18 t/m 28 vs. 10. Hierin is te lezen hoe Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden en op Malta met buitengewone vriendelijkheid opgevangen worden. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Een bijzondere wonderlijke gebeurtenis ! Deze gebeurtenis wordt door christenen op Malta nog ieder jaar herdacht en gevierd. Tijdens deze WvG volgen we Paulus op zijn reis, en bidden we voor de verspreiding van het evangelie toen en nu, christenen ver weg en dicht bij, voor éénheid en verbondenheid, Gods wijsheid en leiding en nog zo veel meer. God wil gebeden zijn; geloof in en vertrouw op de kracht van het gemeenschappelijk gebed en kom ook, om hier in en aan te mogen bijdragen. U/je hoeft niet zelf (hardop) te bidden als je dat (nog) niet wilt of durft. Gewoon er zijn is ook een bemoediging en van rijke toegevoegde waarde. Dus laat je plekje niet leeg maar kom ook ! De bijeenkomsten zijn interkerkelijk dus ook al ben je lid van een ander kerkgenootschap of als je niet kerkelijk meelevend bent, maar het verlangen hebt om te komen, ben je van harte welkom. Voor eventuele vragen, opmerkingen of informatie kun je contact opnemen met Johan van Rijswijk (Aalburg); jvrijswijk@kpnplanet.nl  / 06 23 81 53 14 of Miranda Vos (Wjk); mpvosvlot@live.nl / 0416 69 65 24