Zingen in Rehoboth

Er is een God Die hoort’. Zondag a.s. na de avonddienst gaan we weer zingen in Rehoboth. Iedereen is, direct na de avonddienst, van harte welkom! We drinken met elkaar een kop koffie/thee en daarna gaan we een uurtje zingen. Het zingen wordt ook uitgezonden waardoor u thuis kunt mee luisteren. We kunnen ons meeleven betonen met ‘de ander’ door een psalm of lied voor hem/haar aan te vragen. Dit wordt erg gewaardeerd. Dus schroom niet en geef uw verzoek door aan Arno Bouman 693427 of Miranda Vos 696524. Zing je graag? Kom ook en zing met ons mee! We hopen u/jou (weer) te ontmoeten.