Zingen in Rehoboth

Na de avonddienst

‘Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde, wondergroot.’ Komt u ook (weer) mee zingen? Zondag a.s. na de avonddienst in Rehoboth. Voor het doorgeven van een lied of psalm kunt u contact opnemen met Arno 693427 of Miranda 696524. Allen hartelijk welkom !!