Zingen na de dienst

 

 

‘Door de wereld gaat een lied, tegen angsten en verdriet, tegen onrecht tegen dwang, richten pelgrims hun gezang..’. U en jij kunt (weer) mee komen zingen op zondag a.s. direct na de avonddienst in Rehoboth. Voor vragen of het opgeven van een psalm/lied kun je contact opnemen met Arno (693427) of Miranda (696524). Allen hartelijk welkom.