Gebedspunten fam. Duits

Beste meebidder,

Fijn dat u/jij zich heeft ingeschreven voor de gebedsmail van Robert & Danja Duits – Zorg in Albanië en op deze manier (ook) betrokken bent door uw gebed! Uw gebed is onmisbaar.

In deze gebedsmail dragen we opnieuw dank- en gebedspunten aan. Zoals u heeft kunnen lezen in de nieuwsbrief van oktober 2018 zijn Robert & Danja gestart met hun werkzaamheden voor de ABC Health Foundation. Mocht u de nieuwsbrief niet ontvangen hebben, klik dan hier.

Dank voor:

– De goede start van het schooljaar voor Jonathan, Manuel en nu ook Jeftha op de GDQ. Ze hebben het alle drie goed naar hun zin en ook Jeftha pakt het Engels goed op!

– De 5 mensen die zich hebben laten dopen. Ondanks aanvankelijke bezwaren van ouders/familie kregen deze jonge mensen toch toestemming om zich te laten dopen!

– De bemoedigende conferentie die we hadden in oktober. Het was goed om veel andere (zendings)werkers in Albanië te leren kennen en elkaar te bemoedigen.

– Voor het 25jarig bestaan van de kerk in Kombinat. Dank voor de grote dingen die God in deze wijk gedaan heeft.

– De nieuwe trainingsruimte die we hebben gevonden vlakbij de ABC kliniek om daar trainingen te geven aan studenten fysiotherapie en fysiotherapeuten.

– Het soepele verloop van de procedures rondom diploma-erkenning en de fysiotherapielicentie voor Robert.

– De kennismaking en het inwerken bij de ABC kliniek. De fijne collega’s, de goede sfeer en de samenwerking.

en te bidden voor:
– Het team van de ABC kliniek en hun werk in het ondersteunen van lokale kerken in hun diaconale zorg voor hen die dat nodig hebben. In de bijlage vindt u de gebedskalender van de ABCkliniek.

– De studenten en fysiotherapeuten die we binnenkort hopen te trainen in het trainingscentrum. Bid dat we met hen relaties kunnen bouwen, onze vakkennis kunnen delen en daarin Evangelie in Woord en Daad kunnen delen.

– De kerk in Kombinat. Bid voor de tieners die trouw zijn in de activiteiten gedurende de werk en vaak thuis het lastig hebben, bid voor Klajdi, Ami, Krishtiela, Suljon, Geri, Anxhela en bid dat hun broers/zussen/familie ook mee gaan komen naar de kerk.

– Voor Albanië, het land heeft ondanks zichtbare veranderingen nog met grote problemen te kampen zoals corruptie in de gezondheidszorg en de rechtspraak. Bid voor een verandering en dat christenen juist ook in deze sectoren hun plek kunnen en mogen innemen.

– Danja die het lastig heeft met de Albanese taal en dat ze de taal beter gaat verstaan en begrijpen.

– De familie Blom die hun dochtertje Miriam verloren hebben in augustus. Bid voor troost en kracht.

– Gezondheid voor ons gezin en veilige reizen door het verkeer in de stad Tirana.

– Nieuwe ideeën, plannen en mogelijkheden om in de komende periode voor/tijdens/na Kerst samen met de kerk in de wijk Kombinat het Evangelie te delen!

 

Namens Robert & Danja bedankt voor uw gebed!