Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar in de morgendienst bediend. In de avonddienst is er nabetrachting en dankzegging. Bij de viering van het Heilig Avondmaal volgen we de opdracht van Christus (1Kor. 11 : 23-26). Het brood wordt gebroken en de wijn vergoten. Even zeker als we het met eigen ogen zien, herdenken we Christus’ belofte dat Zijn lichaam voor ons aan het kruis geofferd is en Zijn bloed voor ons vergoten is. In een week van voorbereiding op de viering van het Avondmaal is er op woensdagavond een bezinningsmoment  in gebouw ‘Rehoboth’. Iedereen is daar welkom! Ook wordt er in die week Censura Morum gehouden. Aansluitend aan de viering van het Avondmaal in het kerkgebouw, wordt deze voortgezet in ‘Wijkestein’ voor de bewoners die niet in staat zijn om naar het kerkgebouw te komen. Voor bewoners die geen lid zijn van de Hervormde Gemeente van Wijk kan deze avondmaalsviering openstaan na overleg. Vervoer van uw kamer naar de zaal is mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de scriba.

Image 15 Avondmaalstafel