Christenvrouw

‘De Christenvrouw’ is een landelijke interkerkelijke, christelijke vrouwenorganisatie en heeft als grondslag de Bijbel. ‘De Christenvrouw’ is opgericht in 1981 en heeft inmiddels ruim 2600 leden. In diverse plaatsen van het land zijn afdelingen actief. Zij organiseren gewoonlijk eenmaal per maand een bijeenkomst met een spreker die afwisselend een bijbels of maatschappelijk onderwerp behandelt. De afdeling Wijk en Aalburg / Veen vergadert eenmaal per maand in gebouw ‘Rehoboth’. Voor meer informatie kunt u terecht bij: 

Mevr. A. Wijgers-van Ballegooijen
Tel. 0416-691122