Doop

Bij de Doop bevestigt God Zijn verbond met ons dat Hij ons onze zonden wil vergeven door het bloed van Jezus Christus. De Heilige Doop is het teken daarvan dat aan de kleine kinderen van onze gemeente wordt gegeven. Nadat de predikant op de hoogte is gebracht van de geboorte van uw kind, brengt hij samen met zijn vrouw een bezoek. De predikant maakt dan met u tevens afspraken over het doopgesprek en de doopdienst. Wilt u de scriba van de kerkenraad ook een  geboortekaartje sturen?

Image 14 - collectezakken en doopvont