Gebedskring

Luk 11: 9-10: ‘En Ik zeg u: Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en wie klopt, voor hem zal er opengedaan worden’. De gebedskring is een groep gemeenteleden die met enige regelmaat (maandelijks) bij elkaar komt om gezamenlijk te bidden voor gemeente, kerk en wereld. Het gebed van de gebedskring heeft een plaats tussen de persoonlijke / gezinsgebeden en de voorbede in de gemeente, vergelijkbaar met de situatie in Handelingen 12: 5 en 12. De gebedskring komt bijeen op een plaats die voor iedereen toegankelijk is. Dit kan bij een deelnemer thuis zijn of in de kerk. Deelnemers zijn vrij in het kiezen van de wijze en de frequentie van deelname. Plaats en tijd worden vermeld in ‘Voetius’. Normaal gesproken is er een gebedskring op elke zondag om 07.00u in de kerk en op de laatste dinsdag van de maand om 20.00u in de kerk.

Voor meer informatie of voor het doorgeven van gebeds- of dankpunten kunt u contact opnemen met:

Henk Preuter
Tel. 0416-693743
g.preuter2@kpnplanet.nl