Pastorale begeleiding

Wie zijn wij?

Wij zijn gemeenteleden, benoemd door de kerkenraad, die door het volgen van scholing zijn toegerust om pastorale begeleiding te verlenen aan gemeenteleden. Wij bieden een aanvulling op de begeleiding door predikant, pastoraal werker, ouderling of eventuele professionele hulpverlening.
Voor wie zijn wij er?
Ons werk is met name gericht op hen die in een bijzondere en/of moeilijke situatie verkeren, voor zowel jong als oud.
Meer weten?
Heeft u behoefte aan een luisterend oor omdat u moeilijkheden ervaart, van iemand die speciaal is toegerust voor het bijstaan in bijzondere of moeilijke situaties? Lees dan de folder en neem contact op met predikant, kerkenraadslid, coördinator van het Pastoraal Team (scriba) of rechtstreeks met een van de pastoraal begeleiders.

Bekijk hier de folder pastorale begeleiding.