Vrouwenvereniging

De vrouwenvereniging is een vereniging waar vrouwen uit de gemeente van verschillende leeftijden ongeveer één keer in de drie weken op woensdagavond bij elkaar komen. Op deze avonden staat het Woord van God centraal. Ons doel is dat we met elkaar over het geloof in God mogen spreken en dat ons geloof daardoor verrijkt mag worden. We bespreken altijd een Bijbelstudie uit het maandblad ‘De Hervormde Vrouw’.  Er zijn ook regelmatig vrouwenochtenden. Dan bespreken we met elkaar een Bijbelstudie of we gaan iets creatiefs doen, bijvoorbeeld rond Kerst en Pasen. De vrouwenvereniging is aangesloten bij de Hervormde Vrouwenbond. Heeft u interesse? Kom dan gerust eens kijken! Voor informatie kunt u contact opnemen met:

Adriëlle Haan
Tel. 0416-692278
p.haan@kpnplanet.nl