Zendingscommissie

De zendingscommissie stelt zich tot doel om binnen en buiten de kerkelijke gemeente missionair actief te zijn, het zendingswerk gestalte te geven en de verbinding te zijn tussen de diverse verenigingen en de evangelisatiecommissie. Ook is de zendingscommissie nauw verbonden met het werk van de GZB, de Gereformeerde Zendingsbond. De zendingscommissie is ingevolge de Kerkorde een orgaan van bijstand van de plaatselijke kerkenraad. Deze commissie heeft tot taak de gemeente bij haar zendingsroeping te bepalen. Daarnaast heeft de zendingscommissie de taak structuur te geven aan de zendingsdoelen die actief gesteund worden binnen de gemeente van Hervormd Wijk.

Om als zendingscommissie de verbinding te zijn, tussen de verenigingen, projectgroep, evangelisatiecommissie en de GZB, is er een groep van afgevaardigden samengesteld. Deze groep bestaat uit één persoon per vereniging en evangelisatiecommissie. De zendingscommissie heeft een diaken als voorzitter.

Personen in de zendingscommissie:
Ella van Rijswijk
Mieke Vos
Ad Branderhorst
Ada Bax
Bert Timmer

e-mail:

zendingscommissie@hervormdwijk.nl