Jeugdclub – De Wegwijzer

In het winterseizoen is er ongeveer één keer in de veertien dagen een clubavond voor de kinderen van de basisschoolgroepen 6, 7 en 8. We lezen samen uit de Bijbel en luisteren naar een Bijbelverhaal waarvan we gebruik maken van de HGJB map met kinderwerkprogramma’s. Ook zingen we psalmen en liederen uit ‘Op Toonhoogte’. Na de pauze gaan we knutselen of een spel doen. We sluiten de avond af met gebed. Op de club hebben we respect voor elkaar en zorgen we dat het voor iedereen gezellig is. De club wordt gehouden op dinsdagavond in gebouw ‘Rehoboth’ van 18.45 tot 20.15 uur. De leiding wordt verzorgd door: Stefan Dammers, Rianne van Rijswijk, Bram van Nordennen en Nathalie Verwijs.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

Bram van Nordennen

Tel. 0416-697681

Seizoen 2022 – 2023

Agenda

D.V. 20 sept, 4okt,18 okt, 8 nov, 22 nov (gezellige avond met verrassing),10 jan, 24 jan, 7 feb, 28 feb,14 mrt, 28mrt(afsluiting met eten)

Een foto-impressie van de activiteiten op ‘De Wegwijzer’ van de afgelopen tijd: