Jeugdclub – Het Visnet

Het Visnet

Bij ons zijn alle kinderen uit groep 3, 4 en 5 van de basisschool welkom. Deze club wordt gehouden tijdens het winterwerkseizoen in gebouw ‘Rehoboth’ op dinsdagmiddag van 14.30 tot 16.00 uur. We beginnen de middag met limonade en wat lekkers. Hierna gaan we bidden, zingen en luisteren naar een Bijbelverhaal. Soms is er een verwerking door middel van een spel, puzzeltje of kleurplaat. Na een korte pauze gaan we met elkaar knutselen of spelletjes doen. Iedere clubmiddag wordt afgesloten met dankgebed. Voor ons staat geborgenheid en gezelligheid centraal. We gebruiken thema’s van HGJB-Kinderwerk. De leiding wordt verzorgd door Antoinette van Nordennen, Lydia Vermaat en Dieke Versteeg.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Antoinette van Nordennen
vannordennen@hetnet.nl

Een clubmiddag van ‘Het Visnet’ – 2023