Zondagschool

Logo zondagschoolDe zondagsschool ‘Komt gij kinderen, hoort naar Mij’ is een voorbereiding op de catechisatie. Er worden liederen gezongen, een psalm geleerd en een Bijbelverhaal verteld. De inhoud hiervan wordt verwerkt door middel van het zondagschoolboekje. In de oudste groep ligt meer nadruk op het kennisaspect door bijvoorbeeld in de verwerking aansluiting te zoeken bij Heidelbergse Catechismus. Leidraad bij de vertellingen is het blad van de Hervormde Zondagsscholen Bond op Gereformeerde Grondslag. De zondagsschool komt op zondagmiddag bijeen van 14.00-14.45 uur in ‘Rehoboth’. De kinderen worden verdeeld in drie groepen, gerelateerd aan de indeling op de basisschool. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Peter van Oerle
Tel. 0416-531612