Gereformeerde Zendingsbond (GZB)

De diaconie ondersteunt het werk van de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) door de jaarlijkse verkoop van het GZB-dagboekje ‘Een hand vol koren’, het verzamelen van postzegels en kaarten en door de collectebussen bij de uitgangen van de kerk te bestemmen voor het werk van de GZB. Postzegels en kaarten kunt u inleveren bij mevr. C. Klop-Bouman, Bergstraat 22.