Ondersteuning fam. Duits tijdens uitzending naar Albanië

Familie Duits, zorg in Albanië

De hervormde gemeente Wijk ondersteunt de familie Duits tijdens hun uitzending naar Albanië.
Robert en Danja Duits hopen in de zomer van 2017 samen met hun 3 jongens- Jonathan, Manuel en Jeftha- vanuit Hervormd Voorthuizen uitgezonden te worden naar Albanië

Gezondheidszorg en onderwijs zijn in Albanië niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Natuurlijk, het is er, maar in kwaliteit en omvang niet te vergelijken met wat we in Nederland hebben. De Swiss Foundation for Innovation (SFI) is een partnerorganisatie van de GZB en wil Albanezen helpen te investeren in betere zorg en beter onderwijs. Niet door overal zelf scholen en ziekenhuizen te bouwen maar door artsen, verpleegkundigen en docenten op te leiden.
Mensen die ontdekt hebben wat er veranderd wanneer je een patiënt of leerling met andere ogen hebt leren zien, kijken met de ogen van Jezus. Zo geeft SFI Gods liefde handen en voeten. En dat heeft impact: ziekenhuizen, de overheid en patiënten merken de invloed van het werk van de SFI.
Het Albanese vakonderwijs is sterk gericht op theorie. Praktijkgericht onderwijs kent men nauwelijks. Robert zal als fysiotherapeut zijn werkervaring onder andere inzetten door praktijkonderwijs te geven. Danja is arts en zal haar (medische) kennis inzetten voor kwaliteitsmanagement en onderwijs. Daarnaast zullen Robert en Danja kerken ondersteunen bij het opzetten van zorg voor de allerarmsten.

Robert en Danja verwoorden het zelf als volgt:
‘Wij ervaren het als Gods roeping om in Albanië vanuit onze beroepsachtergrond dienstbaar te zijn. Wij hebben onze missie de naam ‘Zorg in Albanië’ gegeven en we willen graag zowel SFI als de lokale kerkelijke gemeente dienen. We geloven dat het Evangelie het goede nieuws is dat overal gehoord (woord) en gezien (daad) moet worden’.

Meer informatie is te vinden op de website.