Project Dorcas Noodhulp Noord Irak

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of politieke overtuiging. Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Toen in 2014 de crisis in Irak uitbrak, startte Dorcas er diverse noodhulpprojecten. Dorcas zoekt de mensen op die niet in de vluchtelingenkampen wonen en nergens staan geregistreerd, waardoor ze ‘onzichtbaar’ zijn en vaak niet in aanmerking komen voor de vluchtelingenhulp van de Verenigde Naties. Deze vluchtelingen wonen vaak in onafgebouwde huizen en gebouwen; daarmee lopen ze grote veiligheidsrisico’s en ook zijn ze bijvoorbeeld nauwelijks beschermd tegen de extreme winters en zomers. Dorcas werkt op diverse manieren samen met lokale partners en andere ontwikkelingsorganisaties om de levensomstandigheden te verbeteren.
Meer dan 15.000 mensen in Irak zijn geholpen via Dorcas in de Irak Joint Response Alliance met één of meerdere soorten hulp: onderdak, non-fooditems, brandstof, hygiënepakketten en gezondheids- en hygiënevoorlichting. Meer informatie en een blog van een hulpverleners ter plaatste is terug te lezen op http://iraq.dorcas.org/ en www.dorcas.org.