Projecten PDKN

PDKN staat voor Protestants Diaconaal Krediet Nederland. Als stichting maken zij diaconale projecten in Nederland mogelijk door vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Wanneer de PDKN een financieringsvraag voor een diaconaal project ontvangt bekijken zij eerst of het initiatief levensvatbaar is. Als de financiële kant is beoordeeld en goedgekeurd worden diaconieën binnen de Protestantse Kerk in Nederland benaderd of zij geld willen inleggen. De ingelegde gelden worden daarna gegarandeerd weer terugbetaald inclusief een bescheiden rente. Hervormd Wijk ondersteund via PDKN de volgende projecten:

Stichting Chavah Groningen
Chavah is een leef- leerhuis voor jonge moeders. Chavah kan plek bieden aan tieners en jonge vrouwen tot en met 23 jaar en hun kindje, vanaf hun zwangerschap, ongeacht hun geloofsovertuiging of achtergrond. Chavah is de Hebreeuwse naam voor Eva en betekent ‘leven’. Hiermee wil Chavah uitstralen dat een jonge moeder mag ervaren dat haar leven én het leven van haar kindje waardevol is en geleefd mag en kan worden. Zie www.chavah.nl voor meer informatie.

 

Leevboerderij het Erfdeel
Stichting Het Erfdeel in Werkendam biedt jongeren een veilige woonplek aan in de vorm van een leefgemeenschap, waarbij acht jongeren inwonen bij een beheerdersechtpaar. Dit in combinatie met ambulante begeleiding. De hulp is gericht op het versterken van sociale, emotionele en praktische vaardigheden die nodig zijn voor een zelfstandige plek in de maatschappij. Voor meer informatie zie www.leevboerderijheterfdeel.nl.

 

Het Passion Hummelo
Time-out voorziening Het Passion ligt als een baken van rust in het landschap van de Achterhoek. Omringd door vrijwilligers vinden dak- en thuislozen in 4 tot 6 weken tijd nieuwe energie om zinvolle vervolgstappen te overwegen. De stichting heeft als doelstelling om vanuit christelijk diaconaal perspectief onvoorwaardelijke hulp te bieden aan mensen die aan de rand van de samenleving leven en de instellingen die deze mensen opvangen en helpen. Hulp in de vorm van eenvoudige werkzaamheden voor de gasten en hulp op de locaties van de zorginstellingen en klinieken waar deze gasten worden behandeld. Daarnaast helpt en/ of faciliteert de stichting mensen, verenigingen en groepen mensen uit kerkelijke gemeenschappen die zich bezinnen of beraden over het onvoorwaardelijk hulp geven aan mensen aan de rand van de samenleving. U kunt ook als vakantievrijwilliger een midweek verblijven op het Passion. De vakantievrijwilligers delen hun tijd fifty-fifty met de gasten (dak- en thuislozen) en de andere helft van de tijd zijn zij vrij om te gaan en staan waar zij willen. Meer informatie vindt u op www.hetpassion.nl.

 

Stichting de Ommekeer
In 2008 heeft Stichting De Hoop ggz in samenwerking met Stichting De Ommekeer in Maastricht een woon- en leefgemeenschap geopend voor mensen die worstelen met een verslaving en/ of psychosociale problemen. Door de veranderingen in de zorg is deze locatie inmiddels gesloten en wordt het pand verhuurd.  Verdere uitleg is te lezen op http://www.dehoop.org/48062/de-hoop-sluit-locatie-de-ommekeer-in-maastricht.