Projectgroep

De projectgroep organiseert vanuit de Hervormde Gemeente Wijk activiteiten en acties voor een goed doel. Dit keer hebben we gekozen om het geld te besteden aan de jeugdzolder van Rehoboth. Daar word in begin 2020 een start gemaakt met de verbouwing. Wij vinden het belangrijk om ook voor de opbouw van de gemeente ons steentje bij te dragen. Ook U kunt daarbij helpen door onze acties te steunen.

Mocht u een gift willen doen dan kunt u dit storten op NL15RABO0373301375 ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). o.v.v. projectgroep.

Heeft u vragen/opmerkingen/wilt u ook een steentje bijdragen dan kunt u de projectgroep bereiken via onderstaande  e-mail: projectgroephervormdwijk.nl 

De leden van de projectgroep zijn:

Nezia Oomen
Antonie Bax
Ada Bax
Johan en Gerianne Bouman
Maarten en Hermien Versteeg
Marije de Waal