Godsdienstles

Op de OBS J. Henri Dunantschool worden godsdienstlessen gegeven aan leerlingen die zich hiervoor hebben opgegeven. De lessen worden verzorgd door een leerkracht die verbonden is aan het Protestants Centrum Godsdienstig Vormingsonderwijs (PC GVO). De Hervormde Gemeente Wijk fungeert als zogenaamde ‘zendende’ gemeente. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de scriba.