Start catechisaties maandag 20 en dinsdag 21 september

Maandag 20 en dinsdag 21 september beginnen de catechisaties weer. Als het goed is hebben de jongeren een persoonlijke uitnodiging ontvangen. Maar ook als je geen uitnodiging zou hebben ontvangen, ben je welkom! De tijden zijn onveranderd. Voor alle zekerheid geef ik de data door: de jongste groep (12 en 13 jaar) wordt dinsdag verwacht om 18.30 uur. De leeftijdsgroep van 14, 15 en 16 jaar kan kiezen tussen de maandag en de dinsdag, aanvang 19.15 uur. De leeftijdsgroep van 17 jaar en ouder wordt verwacht op dinsdag, 20.15 uur. Houd je zo veel mogelijk aan de leeftijdsindeling! We hebben als ouder de Heere beloofd dat we onze kinderen zullen onderwijzen of helpen onderwijzen! Stimuleer uw kinderen dan ook om de catechese te volgen. Juist in onze tijd is dat meer dan nodig. We hopen op een goed seizoen met elkaar onder de zegen van de Heere.