Start huiskringen (komende winterseizoen)

Vanaf het volgende winterseizoen gaan er vijf huiskringen van start. Er komt een huiskring over de Romeinenbrief. Een kring gaat nadenken over het thema ‘leven vanuit de Geest’. De derde kring verdiept zich in de ‘liefde van Jezus’. Het boek ‘Belijdenissen’ van Augustinus staat centraal op de vierde kring en tenslotte komt er een kring over ‘jonge gezinnen’. Wilt u ook met elkaar de verdieping zoeken in één van deze thema’s? Of eerst meer informatie? Laat het weten aan de scriba van de kerkenraad. Iedereen hartelijk welkom!