Terugblik bezoek vanuit Elancourt

Hier treft u een verslag van het bezoek dat een aantal broeders en zusters uit Elancourt bracht aan onze gemeente in het weekend van 26 tot 29 april. Bekijk ook de foto’s.

Bezoek uit Elancourt april 2019

1) ‘Zondag beleving’

We beleefden een bijzondere dienst afgelopen zondag. Met broeders en zusters uit Elancourt in ons midden mochten we een éénheid in en door Jezus Christus ervaren. Of om het met enkele woorden uit het dankwoord van hun predikant Lionel Jauvert te zeggen : Er is een speciale vreugde wanneer christenen de gelegenheid hebben om samen de Heere te prijzen, om zich te verenigen in gebed en tijden van broederschap en gemeenschap te delen…Dit werd benadrukt door het zingen van psalmen en het U zij de glorie in de Franse taal. Ook werden zij begroet en gaf de dominee tijdens de prediking zo nu en dan woorden van uitleg in hun taal. Ze voelden zich omarmd en geliefd, terwijl zij juist gekomen waren om ons te bedanken. Maar door hun komst mochten wij hetzelfde ervaren; omarmd en geliefd te zijn door hen. Ontmoeten en begroeten =  ontvangen door te geven. Als je jezelf geeft mag je zelf vaak ook (veel) ontvangen. En het is God Die het geeft! God de eer Die wegen samenbrengt, mensen ‘op je (kerk-, of levens-) pad’, mensen van ver (zoals zondag),  maar vooral ook van dichtbij! in de praktijk van alle dag. Laten we hopen en bidden voor elkaar dat we hier opmerkzaam op mogen zijn of worden. En dat we dan de boodschap van de preek in de praktijk mogen brengen, in Elancourt, in Wijk of waar je ook gaat: allez donc! ga dan heen en maak discipelen. Met daaraan verbonden Jezus’woorden: God is met ons, tot aan de voleinding. Wat een belofte! Merci beaucoup aan iedereen die er was, tijdens de dienst, het koffiedrinken en/of met het eten;  …Door de mannen, vrouwen en kinderen die vandaag bij jullie zijn in je kerk te ontvangen en hen gastvrijheid te bieden geef je ze een kostbaar geschenk; een tijd van rust, troost en bemoediging die ze allemaal zo nodig hebben. A Toi la gloire, O Ressuscité, Aan U de glorie, opgestane Heer !

2) Bezoek Efteling

Op maandag zijn wij met zeven jongeren, drie volwassenen en de Fransen naar de Efteling geweest. We hebben de hele dag gezamenlijk rondgelopen. Het was erg gezellig en iedereen had het ontzettend naar z’n zin. De Fransen waren onder de indruk van de vele bomen en planten die er stonden, want in Frankrijk hebben ze bijna geen bomen. We hebben allemaal erg genoten van deze mooie dag en hopen elkaar snel weer te ontmoeten. Susanne, Lené, Jonathan, Isabel, Emmelot, Naomi, Jochem, Mira, Djaël en Zoë

3) Verslag verblijf bezoek uit Elancourt

Alsnog een verslagje van het bezoek van de 14 Franse broeders en zusters (incl. kinderen). Ze  arriveerden op zaterdag middag 27 april. Na te zijn bijgekomen met een bak Hollandse koffie met oranje tompouce (koningsdag!) werd een rondwandeling gemaakt door het dorp. Molenaar Sven was net zijn werk aan het afronden in molen ‘de twee gebroeders’ en was spontaan bereid de Fransen te ontvangen en rond te leiden, wat een aangename verrassing! Zodoende echter waren ze veel later dan gepland terug voor de Hollandse friet met kroket en stoofvlees en…dus ook te laat voor de Oranjezangavond in de kerk (hoe on-Hollands, maar oer-Frans is dat!). Wat ze alsnog wel meekregen van de Oranjezangavond, daar hebben ze van genoten. Van de zondagse morgendienst, koffiedrinken en eten is eerder in Voetius verslag gedaan. ’s Middags gingen we opnieuw naar de kerk om vrij rond te kunnen lopen; er werd speciaal voor hen op het orgel gespeeld en de toren werd beklommen met schitterend uitzicht over Wijk e.o. en ’s avonds werd door enkelen wederom de eredienst bijgewoond. Op maandag beleefden 7 van hen een super toffe dag in de Efteling met jongeren/jongvolwassenen van onze gemeente (verslagje Voetius vorige week); de anderen beleefden een fijne dag in Den Bosch. ’s Avonds was er een ontmoeting met (een deel van) ‘fietsgroep Elancourt’. De fietsgroep die is ontstaan vanwege Tour de Elancourt en nog ieder seizoen 2x per week met elkaar fietst, zo ook die maandagavond. Op dinsdag is heel de groep naar Amsterdam geweest. In de avond was er een ontmoeting met deze en gene ‘van hier’ die nog even kwamen om ’te delen’; bijzondere ontmoetingen en gesprekken tussen jong tot oud, een fijne avond. En dan is het alweer woensdag. Met enkelen bereidden we een ontbijt voor hen en de Fransen namen alle tijd om daar van te genieten, zo ook van het nog héél even in Wijk zijn vóór vertrek. En dan alweer afscheid nemen, maar wetend: blijvend verbonden, omdat we één zijn in Christus. Nog enkele woorden uit het dankwoord van ds. Lionel: Onze éénheid in Christus is herkenbaar in de banden die gelovigen over de hele wereld verenigen. Een gehechtheid die dieper gaat dan sociale, geografische of politieke genegenheid om zo de grootsheid van onze God te weerspiegelen. We mogen bidden dat dit door u/ jou ervaren mocht en mag worden met onze broeders en zusters uit Elancourt of van waar dan ook; ver weg maar ook dicht bij! Zodat we tezamen mogen getuigen: Aan God de eer! A Dieu la gloire! Gods zegen en nabijheid mocht over en weer worden ervaren. Intense bemoediging werd door hen ervaren. Bemoediging waar u en jij aan hebt mogen bijgedragen; als je er was, als je voor hen hebt gebeden, als je even hebt gezwaaid, als je hen met liefde hebt ontvangen… Wordt vervolgd.

4) Terugblik bezoek

Enkele dagen na terugkomst in Frankrijk werd door eén van de Fransen geappt: I’m still on a cloud since I’m back, like in another world, het lijkt wel of ik op een ander continent terecht gekomen ben… Wij praten niet over Nederland, het weer, de reis maar over de contacten die we hadden, de ontmoetingen en begroetingen, de voeding door de eredienst die we beleefden, de zegen van God die we mochten ervaren.Als u niet zoveel op hebt met Fransen, dan is er hopelijk een ander volkje waar u wat mee hebt en waarvoor u/jij ook tot bemoediging kan zijn door hen te begroeten in Jezus’ liefde; ons verdiepen in en geven aan de ander. ‘Voel je niet te gering om te geven, voel je ook niet te trots om te ontvangen, in Gods Koninkrijk hebben we elkaar zo nodig’. Echter beseffend: niet ik/wij, maar Christus. Het gaat om Zijn eer, dat de ander Zijn liefde ontvangen mag en Hem leert kennen als Verlosser, Schuilplaats en Rots in de branding. Ook jeugdleden/jongvolwassenen hebben mogen ervaren dat ze elkaar nodig hebben en ook voor bijv. Anna 15jr., als enige tienermeisje in de kerk van Elancourt, tot bemoediging en vreugde er mochten zijn. Ze straalde alle dagen, heeft ervan genoten, top! We kunnen tot steun zijn voor christenen in Elancourt, Albanië of willekeurig; China, maar ook in ons dorp, omringende of eigen gemeente(n), bijv. ook voor de vier jongvolwassenen die afgelopen zondag belijdenis hebben gedaan. Draag elkaar in Jezus’ naam. Combat le bon combat de la foi; Strijd de goede strijd van het geloof  (1Tim.6:12a). A Dieu la gloire.