Diaconaal hulpbetoon

Binnen onze gemeente is een werkgroep diaconaal hulpbetoon actief. Vanuit deze werkgroep wordt hulp verleend door vrijwilligers uit de Hervormde Gemeente van Wijk of daarbuiten. Deze hulp is niet ter vervanging van professionele hulp of zorg, maar eventueel ter aanvulling of overbrugging naar professionele zorg. In de volgende gevallen kunt u een beroep doen op deze werkgroep:

  • Koken voor een gezin indien er sprake is van ziekte;
  • Indien u mantelzorger bent kunt u behoefte hebben om in uw taken ontlast te worden;
  • Indien u graag periodiek bezoek ontvangt van een gemeentelid;
  • Indien u  vervoersproblemen hebt rondom ziekenhuisbezoek;
  • Indien u hulp nodig hebt bij het doen van boodschappen;
  • Indien u tijd hulp nodig hebt bij lichte huishoudelijke werkzaamheden;
  • Indien u vragen hebt rondom het invullen van formulieren;
  • Indien u vragen hebt rondom zorg vanuit de WMO;
  • Indien u vragen hebt rondom hulp vanuit de bijzondere bijstand.

U kunt voor bovenstaande vragen contact opnemen met de diaconie.