Geschiedenis

Kerkzegel

De Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) heeft vanaf 1979 de beschikking over een kerkzegel. Het schild is een enigszins vrije bewerking van het wapen van de voormallige gemeente Wijk en Aalburg. In dit schild is aangebracht de vogel Phoenix, die verjongd uit zijn verbrande nest herrijst. Dit motief is ontleend aan het gebrandschilderde raam dat na de restauratie van de tijdens de Tweede Wereldoorlog verwoeste kerk is aangebracht in de toren, boven de hoofdingang van de kerk. In deze kerk wordt nu al eeuwenlang het oude en toch steeds weer nieuwe Evangelie verkondigd, waardoor mensenlevens worden vernieuwd, zodat in vervulling gaat het woord van Paulus in 2 Korinthe 5: 17: ‘Het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden’. Hij Die deze vernieuwing bewerkt door Zijn Woord en Geest is Christus Die in het laatste Bijbelboek Zichzelf noemt: De Alfa en Omega, de Eerste en de Laatste.

Streekarchief

Het archief van de Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) berust bij het Streekarchief Land van Heusden en Altena (Pelsestraat 17,5256 AT Heusden). Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.salha.nl.