Identiteit

Hartelijk welkom op de website van de Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden). Onze gemeente maakt deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland. Binnen deze landelijke kerk kan de gemeente van Wijk gerekend worden tot de Gereformeerde Bond. Als christelijke gemeente geloven we in de drie-enige God: Vader, Zoon en Heilige Geest. Voor ons is de hele Bijbel het geïnspireerde Woord van God. Dat Woord is het kompas voor ons leven. In Johannes 3: 3-21 vindt u de kernzaken van ons geloof weergegeven en met name in vers 16: ‘Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft’.

Op deze website vindt u alle informatie om de weg naar en in onze gemeente te vinden. Bent u geen lid van de gemeente dan nodigen we u hartelijk uit om nader kennis te maken met de gemeente door een bezoek aan de diensten of contact met predikant, kerkenraad of evangelisatiecommissie. Nog waardevoller is het als u gegrepen mag worden door de boodschap die vanuit de gemeente wordt verkondigd.