Kerkblad

Het kerkblad ‘Voetius’ is van vitaal belang voor de gemeente. U vindt er informatie met betrekking tot kerkdiensten, verenigings- en clubwerk en dergelijke. Kopij voor het kerkblad kunt u inleveren tot maandag 12.00 uur bij de predikant, bij voorkeur digitaal (makuijt@hervormdwijk.nl). Op de website vindt u onder ‘downloads’ telkens de meest actuele versie van de gemeenteberichten. 

Contactpersoon abonnementen:

A.D. van Dongen
Tel. 0416-692255
a.vandongen@solcon.nl

IBAN-nummer: NL03 RABO 0373 3044 04 (Plaatselijke Voetiuskas)