Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit de predikant, ouderlingen, ouderlingen-kerkrentmeester en diakenen. Hij formuleert beleid voor de gemeente, draagt dat uit en ondersteunt de gemeente in de uitvoering ervan. Daarmee is de kerkenraad verantwoordelijk voor alle activiteiten die in de gemeente plaatsvinden.  De kerkenraad heeft zijn functioneren vastgelegd in een beleidsplan en een plaatselijke regeling waardoor er een leidraad voor het bestuurlijk functioneren is. De kerkenraad is als volgt samengesteld:

Voorgangers kunnen de liturgie indienen via liturgie@hervormdwijk.nl. Deze e-mail komt automatisch terecht bij kosters en organisten.

Predikant (Preses)
Vacant

Scriba
E.J. van Vulpen, Engelsestoof 3, 4261 RA, 0416-693372, scriba@hervormdwijk.nl / info@hervormdwijk.nl

Ouderlingen
A. Branderhorst, Parallelweg 16, 4261 GA, 0416-692063, ad@adbranderhorst.com
G.E. Lammers, Vroonhoeve 25, 4261 LC, g.e.lammers@kliksafe.nl
M.G. Rosenbrand, Markt 23,4261 DC, 0416 693413, mg.rosenbrand@gmail.com
O.L. van Tuijl, Polstraat 85a, 4261RA, 0416-531582, olvantuyl@hetnet.nl
E.J. van Vulpen, Engelsestoof 3, 4261 RA, 0416-693372, ejvanvulpen@planet.nl

Ouderlingen-kerkrentmeester
J.M. Haan, Kapt. H. van der Maadenstraat 13, 4261 LA, 0416-692278, huisbezoeken@hervormdwijk.nl
H.J.J. van Helden, Wijksestraat 12, 4261 TT, 0416-693301, huub.van.helden@outlook.com
A.W.J. Weerheim, Oude Kerkstraat 14, 4261 BL, aad.weerheim@gmail.com

Diakenen
L. Fuijkschot, Berenhoeksestraat 51, 4261KB, 0416-693144, bartfu@hotmail.com
A.C. van Nordennen, Kapt. H. van der Maadenstraat 43, 4261 LA, 0416-697681, vannordennen@hetnet.nl
L. Timmer, Polstraat 49b, 4261BP, berttimmer4@hotmail.com