Diakenen

Het College van diakenen houdt het besef van hulpvaardigheid en het besef van onrust over allerlei onrecht gaande. Het college zamelt geld in, helpt mensen in nood, waar ook ter wereld. Het College van diakenen bestaat uit drie personen. De inkomsten van de diaconie bestaan hoofdzakelijk uit inkomsten uit collecten tijdens de erediensten. Meer informatie over diaconale projecten vindt u onder ‘Onze naasten’.

 IBAN-nummer College van diakenen: NL15 RABO 0373 3013 75, ten name van Diaconie Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden).