Ouderlingen-kerkrentmeesters

Het College van kerkrentmeesters bestaat uit drie ouderlingen-kerkrentmeesters. Naast het dienstwerk als ouderling, dragen de ouderlingen-kerkrentmeesters zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente bestaande uit het beheer van de financiële middelen en de gebouwen. De beschikbare middelen hebben grote invloed op het gemeente-zijn. De belangrijkste inkomsten van de gemeente bestaan uit de jaarlijkse kerkelijke bijdrage van de gemeenteleden en de collecten tijdens de erediensten.

IBAN-nummer College van kerkrentmeester: NL11 RABO 0373 3023 20, ten name van Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden).