EHBO en Brandbeveiliging

Tijdens de erediensten zijn EHBO’ers aanwezig om te coördineren in geval van calamiteiten. Indien u tijdens een kerkdienst merkt dat iemand onwel wordt, wenk dan de dichtstbijzijnde EHBO’er. De afhandeling van de situatie zal door de EHBO’er geregeld worden. Daarnaast zijner in het kerkgebouw voorziening aanwezig voor brandbeveiliging. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hans Dammers
Tel. 0416-693583