Ledenadministratie

Voor goede pastorale zorg is de ledenadministratie onontbeerlijk. Voor de ledenadministratie maken we binnen onze gemeente gebruik van het ‘LedenRegistratiesysteem Protestantse Kerk (LRP)’. In de ledenadministratie liggen naast naam, adres en woonplaats ook gegevens vast rondom doop, belijdenis, huwelijk en overlijden. Hierdoor kunnen we adequaat inspringen op gebeurtenissen in het leven van gemeenteleden. Onze gemeente telt ruim 1.300 leden. Voor vragen over de ledenadministratie kunt u contact opnemen met:

info@hervormdwijk.nl