Diensten (na)luisteren

Luisteren via internet
Bejaarden, zieken en anderen die de gang naar het kerkgebouw (tijdelijk) niet meer kunnen maken kunnen de diensten via internet volgen. Heeft u de beschikking over internet dan kan dit via de knop ‘luister live’ op de homepage. De gehouden erediensten en diverse samenkomsten zijn gedurende drie maanden  te beluisteren en te downloaden via de knop ‘archief diensten’ op de homepage. Heeft u geen internetaansluiting dan ontvangt u van de diaconie een kerkradio waarmee u de diensten kunt volgen. Ter vervanging van de collecte in de kerk, ontvangt u een collectebusje. De busjes worden één keer per kwartaal geleegd. Voor aanvragen, afsluitingen en eventuele problemen over bestaande aansluitingen kunt u terecht bij:

Bert Timmer
Tel. 06-51365660
berttimmer4@hotmail.com

CD-opname
Ook is het mogelijk om tegen een geringe vergoeding een CD van een bepaalde dienst te bestellen bij:  

Nico Swart
Tel. 0416-316370
nico.swart01@hetnet.nl