Orgel en organisten

De samenzang tijdens de diensten wordt begeleid door het orgel. Ook wordt het kerkorgel ingezet bij koor- en samenzangavonden die met enige regelmaat in het kerkgebouw worden georganiseerd. Het orgel dat zich in onze kerk bevindt, is begin jaren ’70 vervaardigd door de Firma K.B. Blank en Zoon uit Herwijnen. Dit als vervanging van een pneumatisch Dekker-orgel dat sinds 1920 had dienstgedaan. Op 24 februari 1972 werd het huidige orgel in gebruik genomen. Het bespelen van het orgel is in handen van de volgende organisten:

Dhr. J. de Kock (contactpersoon), De Vlijt 10, 06-53305883
Dhr. E. Verweij, Vlasakker 16
Mevr. M.J. Bok, Anjelierstraat 15, 0416-692194
Stephan Dammers, Kapt. H. v/d Maadenstraat 37, 0416-693583