Veiligheid binnen de gemeente

Veilige Gemeente van de Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden) (HGW).

Als HGW willen we ons gedrag laten passen bij de boodschap van het christelijk geloof. Gedrag dat hierbij past willen we bevorderen. Gedrag dat hiermee strijdig is willen we bestrijden.
De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Toch is veiligheid niet altijd vanzelfsprekend.
Ook binnen kerkelijke relaties komen misbruik en ongewenste omgangsvormen voor. We denken hierbij aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, financiële malversatie, intimidatie, pesten en dreiging.
De kerkenraad van HGW vindt het belangrijk dat ieder lid van de gemeente zich veilig voelt en heeft hierop beleid geformuleerd.
Enerzijds is er preventief beleid ontwikkeld op het gebied van veilig gemeentewerk om leden bewust te maken van (on)gewenst gedrag en ter voorkoming van (seksueel) misbruik.

Zie bijgaande documenten: beleidsplan

Anderzijds is er beleid ontwikkeld voor opvang en begeleiding bij een melding van grensoverschrijdend gedrag: model voor meldingen bij grensoverschrijdend gedrag.

Zoals hierin is te lezen zijn er vertrouwenspersonen aangesteld waarbij elke vorm van ongewenst gedrag gemeld kan worden. De vertrouwenspersonen van de HGW zijn:

Annemarie van Oerle bereikbaar via vertrouwenspersoon@hervormdwijk.nl en 0642262069 (Intern gemeentelid)

Elly Burghout van Steenbergen via geburghout@kpnmail.nl of tel: 0183403324

In bijgaande procedure is aangegeven hoe deze vertrouwenspersonen tewerk gaan bij een melding.

We verbinden ons daarom uitdrukkelijk aan de gedragscode die aan dit beleidsplan is toegevoegd. U vindt de gedragscode hier.

Hierop zijn we voor iedereen binnen en buiten onze kerkgemeenschap aanspreekbaar.

Kerkenraad Hervormde Gemeente Wijk (bij Heusden)