Vertrouwenspersonen

De onderlinge zorg in onze gemeente krijgt ook inhoud door de inzet van een aantal vertrouwenspersonen. De positie van een vertrouwenspersoon kent een middenpositie tussen predikant / pastoraal werker en een professionele hulpverlener. Een vertrouwenspersoon geeft extra pastorale hulp voor een korte of langdurige periode:
- bij het groeien in de relatie met God;
- bij het beter functioneren in persoonlijk en sociaal leven, gezins- en gemeenteleven;
- met het verwerken van traumatische ervaringen;
- in het verlichten van de eenzaamheid.

Meer informatie kunt u krijgen bij de predikant of scriba.