Wat te doen bij?

Ziekte

Indien u tijdens ziekte of ziekenhuisopname pastoraal bezoek op prijs stelt, kunt u contact opnemen met de predikant. Dit geldt ook bij ontslag uit het ziekenhuis. Bij afwezigheid van de predikant kunt u contact opnemen met de scriba.

Huwelijk

Wanneer men het huwelijk kerkelijk wil laten bevestigen en inzegenen, dient men tijdig contact op te nemen met de predikant. Met hem wordt dan een afspraak gemaakt voor de huwelijkscatechese en bespreking van de trouwdag.

Verhuizen

Mutaties als gevolg van een verhuizing worden in principe automatisch verwerkt in LRP (LedenRegistratiesysteem Protestantse Kerk) op basis van een koppeling met de GBA (Gemeentelijke Basis Administratie).

Overlijden

Bij een sterfgeval van een gemeentelid is het wenselijk om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de predikant om afspraken te maken met betrekking tot de rouwdienst en het condoleancebezoek.