Wijziging plaatselijke regeling


Wij verwijzen naar deze brief met toelichting wat betreft de voorgenomen wijzigingen in de plaatselijke regeling. De wijzingen vindt u in dit document ook terug.